Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

OBOZY SPORTOWE

REGULAMIN obozów sportowych BTW Bydgoszcz

Dodano 2020-01-14

 

Dodatkowe warunki uczestnictwa w obozach organizowanych przez BTW Bydgoszcz:

 

1. Uczestnik zobowiązany jest czynnie uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez wychowawców, stosować się do regulaminów obozu, ośrodka oraz poleceń wychowawców.


2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt, rzeczy wartościowe oraz pieniądze nieoddane w depozyt wychowawcy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której szkoda powstała z winy organizatora, jego kontrahentów lub podwykonawców.
 
3. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości (legitymację szkolną lub dowód), aktualną kartę zdrowia sportowca oraz paszport lub nowy dowód osobisty w przypadku wyjazdów zagranicznych.
 
4. Na obozie obowiązuje zakaz posiadania i używania: alkoholu, tytoniu(tabaki), narkotyków i innych środków odurzających. Zabronione jest również posiadanie i używanie fajek wodnych i e-papierosów.

5. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m.in. przepisów przeciwpożarowych, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania z kąpieliska), z którymi zostanie zapoznany po rozpoczęciu imprezy.

6. Uczestnicy nie mogą bez zgody wychowawców oddalać się z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć. Zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi na obozie, a także zwyczajami panującymi w danym kraju.
 
7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania poleceń Organizatora i wychowawców.
 
8. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani dostarczyć uczestnika obozu w miejsce wyjazdu na zgrupowanie oraz odebrać po powrocie.
 
9. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania wystarczającej ilości leków lub innych środków medycznych w razie stosowania ich przez uczestnika. 
 
10. Rezygnacja z imprezy po jej rozpoczęciu, skrócenie pobytu (z winy uczestnika czy na wniosek rodzica) lub niewykorzystanie części świadczeń nie upoważnia do zwrotu jakichkolwiek kosztów.
 
11. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko podczas pobytu na obozie.
 
12. W przypadku palenia papierosów, posiadania i spożywania alkoholu albo innych środków odurzających lub poważnego naruszania regulaminu obozu, uczestnik zostanie wydalony z placówki wypoczynku na koszt własny rodziców (opiekunów). W takim przypadku rodzic (opiekun prawny) uczestnika jest zobowiązany odebrać dziecko w przeciągu 48 godzin. 

Pliki do pobrania

cofnij